نحوه استفاده از قرص سقط جنین سایتوتک

نحوه استفاده از قرص سقط جنین سایتوتک

نحوه استفاده از قرص سقط جنین سایتوتک

میزوپروستول

برای استفاده از خرید قرص سایتوتک دستورالعمل زیر را نجام دهید. در صورتی قصد سفارش قرص سقط جنین سایتوتک را دارید با شماره 09059526944 خانم حسینی تماس بگیرید.

چگونگی مصرف قرص سایتوتک

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق واژن

پس از خرید قرص سقط جنین باید استفاده آن را یاد بگیریم. ابتدا ادرار کنید و سپس دست‌ها را بشویید و دراز بکشید. با انگشت چهار قرص را در درون واژن قرار دهید. لازم نیست که قرص‌ها در محل خاصی قرار بگیرند، فقط تا آنجا که انگشتان با آنها در تماس هستند کافی است. در نهایت لازم است به مدت ۳۰ دقیقه دراز بکشید.

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق دهان

قبل از هرچیز اندکی آب بنوشید تا دهانتان خیس شود. چهار قرص را بین گونه‌ها و دندان‌های پایین قرار دهید (دو قرص در هر طرف). قرص‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در این حالت نگهدارید. توجه داشته باشید که در مدت این ۳۰ دقیقه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. در نهایت بعد از ۳۰ دقیقه، با آب باقیمانده قرص‌ها در دهان را میل کنید.
بعد از مصرف قرص‌ها تا ۲ هفته احتمال سقط شدن جنین هست، ولی بطور معمول در ۱۲ ساعت اول پس از مصرف قرص‌ها جنین سقط می‌شود.
بیشتر بدانید: علائم سقط جنین؛ چگونه مطمئن شویم جنین سقط شده است؟
توجه: در خانم‌هایی که سابقه سزارین دارند به هیچ عنوان خودسرانه استفاده نکنند چون احتمال پارگی رحم وجود دارد.

مرحله 1  یک قرص میفپریستون (200 میلیگرم) را ببلعید.

مرحله 2 تا 48 ساعت صبر کنید. قبل از استفاده از میزوپروستول باید 24 ساعت صبر کنید، اما نباید بیش از 48 ساعت صبر کنید. در حالی کھه منتظر ھهستید، کارھهای معمول در زندگی روزمره خود، مانند مراقبت از خانواده یا رفتن بھه محل کار یا مدرسھه را انجام بدهید

مرحله 3 مقداری آب بنوشید تا دھهان خود را خیس کنید. 4 قرص میزوپروستول (ھهر یک 200 میکروگرم) را بین گونھه و لثھه پایین خود (2 قرص در ھهر طرف) قرار دهید.

مرحله 4 آن ها را ب ه مدت 30 دقیقھه در گونھه خود نگھ دارید. ممکن است در حین حل شدن باعث شوند دھهانتان خشک شود یا طعم گچ بدھهد. طی این 30 دقیقه از خوردن و نوشیدن خودداری کنید.

مرحله 5  بعد از 30 دقیقھه، دھهان خود را با آببا آب بشویید و ھهر مقداری کھه از قرص باقیمانده است را قورت بدهید.

آیا سقط جنین جرم است؟

آیا سقط جنین جرم است؟

قوانین مربوط به جرم سقط جنین

در ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین جهت حفظ سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود. بنابراین پزشکان بدون دخالت مقام قضایی و بر اساس تشخیص خود با طی مراحلی می توانستند اقدام به سقط جنین کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده 17 نظام پزشکی را خلاف شرع دانست و این ماده ملغی شد. در حال حاضر قوانین مربوط به جرم سقط جنین و یا موارد پذیرش آن در بسیاری از موارد از احکام شرعی فقه امامیه نشأت گرفته است. لیکن درباره این که سقط جنین قتل نفس محسوب می شود و مستلزم قصاص است، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی نکرده است. از منظر فقهی سقط جنین به دو مرحله تقسیم می شود: قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن خرید قرص سقط جنین

 

در مرحله اول؛ قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل این که دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی شود. و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان ها نیست و قتل آن حرام است. لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست. قانون گذار مقرر نموده: «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.» و در بحث سقط جنین در ماه های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (2) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.

 

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

 

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش مي‌آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری ازکشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، پرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بداقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند.

در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است.

درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :

1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .

مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط چنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد.

 

وضعیت سقط جنین در ایران

با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی – که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد ويا اینکه دردوران نامزدی باردارشده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است، بیشترسقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .

سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس ازرفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

قرص سقط جنین سایتوتک چیست؟

قرص سایتوتک در ۱۹۷۳ عرضه و اولین بار برای درمان زخم معده از آن استفاده شد. این دارو در قالب قرص‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرمیو با نام دیگری همچو میزوپروستول تولید می‌گردد. این قرص هم به شکل واژینال و هم خوراکی (زیر زبانی) برای ختم حاملگی و سقط جنین استفاده می‌شود. همچنین اگر مرگ داخل رحمی رخ داده باشد، پزشک این قرص را برای دفع جنین تجویز می‌کند. همچنین از این قرص علاوه بر سقط جنین در موارد دیگری مانند درمان زخم معده، القای زایمان و درمان خونریزی بعد از زایمان استفاده می‌شود.

جهت خرید قرص سقط جنین با شماره 09059526944 خانم دکتر حسینی تماس بگیرید.

تجربه سقط با قرص سایتوتک چگونه است؟

در زیر به برسی تجربه سقط جنین با قرص سایتوتک از زبان شما می پردازیم، در قسمت نظرات می توانید نظر خود را ثبت کنید.

 

تجربه حاملگی خارج رحمی در آبان ماه سال 89 خیلی بیشتر از اونکه ناراحتم کنه منو شکه کرد. تجربه اولین بارداری بود و به فاصله یک روز از پدیدار شدن خط دوم روی بی بی چک خانگی خونریزیهام شروع شد. اصلا نمیدونستم علتش چی ممکنه باشه. چندین روز آمپولهای پروژسترون و قرصهای جورو واجور هم از شدتش کم نکرد و نهایتاً بعد از سونو و دیده نشدن ساک حاملگی احتمال حاملگی خارج رحم داده شد. ولی چون خونریزی زیاد بود دکترم گفت که بهتره بزاری خودش دفع بشه و چنانچه چیزی باقی موند اقدامات بعدی انجام خواهد شد. به فاصله هر 72 ساعت آزمایش خون دادم تا اینکه عدد بتا تیترم توی ده روز به زیر 10 رسید و دیگه توقف کامل حاملگی اعلام شد. درد و نگرانی و اضطراب و حتی بی اطلاعی خانواده چون نمیخواستم درگیر این ناراحتی بشن همه و همه باعث تحلیل قوای جسمی و روحیم شد که باعت شد حداقل طی یک سال بعدی به فکر بچه دار شدن نیفتم. بعد از بهبود نسبی دکتر برام عکس رنگی از رحم نوشت که علت این سقط رو پیدا کنه اما درد زیاد موقع عکس باعث شد نتونم اینکارو انچام بدم و دکترم هم گفت که در اغلب موارد علت مهمی نیست و ممکنه برای هرکسی پیش بیاد و بزار ببینیم در حاملگی بعدی چی پیش میاد.

شهریور ماه سال 91 بعد از یک مسافرت خاطره انگیز و حسابی کیان نازنینم تو دل مامان جا خوش کرد و نه ماه بعد در خرداد 91 ما رو صاحب عزیزترین هدیه آسمانی کرد. از لحظه ای که متوجه شدم باردارم تا به امروز زیباترین روزها برام رقم خورده و انشالله روزهای زیباتری هم در پیش خواهد بود.

20 آبان ماه امسال بعد از یه انتظار طولانی باز هم چشممون به جمال خط دوم روشن شد و شادی بی حدی که از دیدن آن نصیبمون شد قابل وصف نیست. اما نمیدونم چرا از همون اول اضطرابی تو دلم بود و اصلا شک داشتم که واقعا چیزی هست. اولین جلسه با دکترم (24 آبان) به تجویز قرصهای تقویتی و مراقبتهای اولیه شروع بارداری گذشت و طبق محاسبات از اولین روز آخرین پریدم (10 مهر) نی نی باید تو هفته ششم میبود که دکتر گفت هنوز برای سونو زوده و شنبه هفته آینده بیا. شنبه اول آذر ماه دل توی دلم نبود. وقتی دکتر گفت که یه ساک حاملگی خالی به سن 5 هفته و 4 روز یعنی با اختلاف حدود دو هفته از تاریخی که باید باشه هم با سونو روی شکم و حتی سونوی واژینال، دلم هری ریخت. اما از اونجا که طی دو ماه گذشته اش پرید نامنظم داشتم و تاریخش از 20 ماه به 10 رسیده بود به خودم دلداری دادم که شاید لقاح دیرتر انجام شده و هنوز اونقد جنین کوچیکه که دیده نمیشه. دکتر گفت ده روز دیگه صبر کن و باز سونو بده. تو این مدت بخاطر بعضی ناراحتی هایی که توی خانواده پیش اومده بود یه روز موقعی که مامانم و مادر همسرم خونه ما بودن برای تغییر جو و اوضاع ناخوشایند بهشون گفتم که شاید نوه دومی نوی راه باشه که ایکاش نمیگفتم. البته از طرفی هم بیحالیهای ماههای اول حاملگی و خستگیها از چشم مامانها دور نمیمونه و بالاخره میفهمیدن ولی کاش عجله نمیکردم. روز چهارشنبه 12 آذر ماه باز هم ساک حاملگی خالی به اندازه 19 میلیمتر و سن 6 هفته و 5 روز دیده شد. از دکترم پرسیدم که حالا که خونریزی ندارم شاید بهتر باشه بازم صبر کنم. دکتر گفت میتونی صبر کنی ولی اصلا امیدوار نباش. جایی خونده بودم که اگه هنوز ساک حاملگی به 20 میلیمتر نرسیده احتمال دیده نشدن جنین هست ضمن اینکه اگر حاملگی پوچ باشه اکتراً در هفته های 7 و 8 خودشون سقط میشن. با امید کم و با نذر و نیاز فراوان تا چهارشنبه 26 آذر صبر کردم و در حالی که دیگه باید جنین دیده میشد یک ساک حاملگی نامنظم خالی با سن 5 هفته دیده شد. قبل از رفتن به اتاق سونو انقدر ضربان قلبم بالا رفته بود که احساس میکردم الان از توی سینه ام میپره بیرون. وقتی نتیجه رو برام میگفت نمیدونم چرا فقط یه حس بی تفاوتی پیدا کردم. انگار که تا حالا یه هدفی داشتی و دیگه هدفی نداری. دیگه چیزی نیست که براش نگران باشی یا شاد بشی. بدترین کابوسم خبر دادن به مامانها بود. کاری که اصلا دوست نداشتم ولی موقع خبر دادن سعی کردم خودم رو بی تفاوت نشون بدم و گفتم طوری نیست که خداروشکر که اصلا جنین تشکیل نشده بود و حالا این یه ساک حاملگی خالیه که سقط شدنش هم کاری نداره هرچند خودم به گفته های خودم ایمان نداشتم و ته دلم قیامتی به پا بود. تنها چیزی که من رو سرپا نگه داشت وجود نازنین پسرم و دلگرمیهای همیشگی همسرم بوده وهست.

برای سقط دکتر 4 تا قرص میزوپروستول، 10 تا مسکن و ضد التهاب مفنامیک اسید هر 8 ساعت و شیاف دیکلوفناک که گفت هر وقت درد داشتی استفاده کن و آنتی بیوتیک سفیکسیم 7 تا هر 24 ساعت تجویز کرد. گفت 6 صبح یکی از میزوپروستولها رو به صورت واژینال استفاده کن و 12 ساعت بعد یکی دیگه رو به صورت زیرزبونی. تو این فاصله هر اتفاقی افتاد به من خبر بده که بگم با بقیه قرصها چیکار کنی. روز جمعه 28 آذر بعد از یک صبحانه مفصل در کنار خانواده ساعت ده صبح اولین قرص رو استفاده کردم. از هرکی میپرسیدم یا خونده بودم دردی کمی بیشتر از پریود معمولی داره. تا ساعت دوازده انقباضات خیلی خفیف بود. همون موقع یه مفنامیک اسید خوردم به امید اینکه از این بیشتر نشه. اما ساعت یک درد به حد نهایت رسید. آنقدر بود که نه میتونستی بشینی نه راه بری نه بخوابی هیچ وضعیتی برای خلاصی از درد فایده نداشت. یکبار حالم بهم خورد و شاید به اندازه یکربع حرارت بدنم بشدت بالا رفت اما خونریزی به مقدار کم بود. وسطهای درد یاد شیاف دیکلوفناک افتادم فک کنم حدود 4 بود که دردم کم شد و من یکساعتی تونستم دراز بکشم. ساعت 5 که رفتم دستشویی دو تا لخته بزرگ دفع شد و دردم کاملاً از بین رفت. با دکترم که تماس گرفتم گفت دیگه نمیخواد قرص دوم رو مصرف کنی (در حالیکه شنیده بودم بعضیها دو سه تا قرص هر 6 ساعت مصرف میکنن و گاهی باز هم جواب نمیده) و فردا بیا سونو. شنبه بعدازظهر گفت که قسمت اعظمش دفع شده و فقط لخته هاش مونده که 8 تا قرص متیل ارگونوین (جهت شبیه سازی انقاباضات زایمان) بهم داد که هر 8 ساعت مصرف کنم برای دفع لخته ها. از دکتر پرسیدم آیا همینقدر درد داره گفت که بار اول چون باید از دیواره رحم کنده بشه دردش بیشتره و حالا فقط انقباضات معمول رو تجربه میکنی. من یک قرص رو ساعت ده شب و یکی دیگه رو ساعت 6 صبح مصرف کردم. تا ظهر هیچ اتفاق خاصی نیفتاد که جایی مهمان بود وسط مهمانی یکدفعه درد و خونریزی شروع شد و مجبور شدیم با یه عالمه عذرخواهی برگردیم خونه. لخته های بزرگ خون و پشت هم با دردی مشابه قبل. باز هم دیر استفاده کردن شیاف باعث شد درد زیادی بکشم و الیته خونریزی در حدی که از توی دستشویی نمیتونستم بیام بیرون. بنظر خودم چهار پنج تا بطری 5/1 لیتری خون از دست دادم. جوری بود که مامانم از پشت در دستشویی برام آبمیوه و مسکن میاورد. اینبار هم شیاف ساعت 5 عصر اثر کرد و من تونستم کمی دراز بکشم. فرداش دکترم گفت دیگه قرص رو نخور و بزار رو روند خودش دفع بشه. الان بعد از دو هفته هنوز لکه بینی ادامه داره و میگن که شاید تا 40 روز هم ادامه داشته باشه. قراره فردا برم آزمایش بتا تیتر بدم که اگر خدایی نکرده هنوز پایین نیومده اقدامات لازم رو انجام بدم. ولی خداروشکر هرچه بود داره تموم میشه و من باورم نمیشه چه دورانی رو گذروندم. و سخته باور کنم بعضیها چندباره این تجربه سقط جنین رو از سر گذروندن.

چندتا نکته مهم هست که یادآوری میکنم و امیدوارم بدردتون بخوره:

– اگر مثل من سن بارداریتون با آخرین تاریخ قاعدگیتون متفاوته امیدتون رو از دست ندین شاید لقاح دیرتر صورت گرفته. تو نوشته های دیگران میخوندم که گاهی تا هفته 12 هم جنین دیده نشده. اگر مشکل خاصی ندارید قبل از هفته 7 و 8 سونو نرید که بیخود نگران شین. ولی در عین حال جایی هم برای احتمال حاملگی پوچ بگذارید و عالم و آدم رو قبل از مطمئن شدن و شنیدن صدای قلب دلبندتون خبر نکنید که یکوقت خدایی نکرده ناامیدی و سرخوردگی داغونتون نکنه.

این اتفاق برای هرکسی حتی اگر خودتون و همسرتون سالم سالم باشین ممکنه پیش بیاد پس فکر نکنید حتما عیب و ایرادی دارید.

اگر براتون مفنامیک اسید تجویز شده هر 8 ساعت کمی قبل از مصرف قرص میزوپروستول بخورید. ضمنا بهیچ وجه بیش از ده تا قرص مفنامیک استفاده نکنید که دیگه اثر نداره.

حتما حتما نیمساعت قبل از شروع درمان شیاف دیکلوفناک استفاده کنید که بعد از شروع درد دیگه فایده نداره.

قبل از شروع یه صبحانه مقوی مثل عدسی و آبمیوه بخورید.

اگر خونریزی شدید شد در حدی که مثل من نمیشد از دستشویی در بیاید رودرواسی نکنید و سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.

دائم مایعات مصرف کنید. بشدت از خودتون مراقبت کنید حتی اگر یه نوپای شیطون تو خونه دارین که نمیزاره حتی برای چند لحظه چشماتونو ببندین. دکتر من روزی دوتا قرص آهن برام نوشته بود که اگه خونریزیتون زیاده حتما استفاده کنید.

در صورت خونریزی شدید مطمئنا پدهای موجود جوابگو نیستند. خجالت نکشید از پوشکهای بچه استفاده کنید کاملا احساس خوبی بهتون میده مطمئن باشید.

تهوع و تب از عوارض قرصهای میزوپروستوله پس نگران نشید درصورتیکه بیش از حد و ادامه دار نباشه.

بنظر من به هیچ عنوان تنها نمونید و اجازه بدید بقیه بهتون کمک کنن. این حجم خونریزی و درد شوخی بردار نیست.

من تجربه زایمان طبیعی نداشتم ولی فک میکنم دردش کم از زایمان طبیعی نباشه. البته بیشتر به خاطر اشتباه من در زمان استفاده از مسکن پس خودتون رو آماده کنید.

نمیخوام بترسونمتون یا زیادی غلو کنم ولی بنظرم هرچی آمادگی داشته باشین راحتتر با شرایط کنار میاید.

جایی خوندم اگر یکبار خانمی بارداری پوچ رو تجربه کنه دیگه دچارش نمیشه و البته از تجربیات بعضی هم خوندم که حتی سه بار هم این اتفاق براشون افتاده. طبق دانسته های ناقص خودم این اتفاق اغلب برای کسانی میافته که از ابتدا مشکلات رحمی داشتن پس من برای خودم حداقل امیدوارم که این اولین و آخرین بار باشه.

قطعا شرایط من ممکنه با هیچکس دیگه مشابه نباشه و برای بعضی طبق شنیده هام خیلی خیلی راحتتر از شرایط منه پس فقط امیدوارم که تجربه سقط جنین من بخشی از شرایط شما رو پوشش بده و کمک کننده باشه.

حتی اگر در اولین بارداری خودتون دچار این مشکل شدید روحیه خودتون رو از دست ندین. حتما حتما یه برنامه دوم در کنار بچه دار شدن داشته باشین. مثلا اگه بچه دار نشدم میرم مسافرت، خونه مو عوض میکنم، یه مهمونی حسابی میگیرم، فلان خرج رو که مدتها تو فکرش بودم برا خودم میکنم حالا هر چیزی که بتون انگیزه بده. فقط چیزی باشه که برای شما ته ذهنتون سقط جنین آخر دنیا نباشه و بتونید خیلی زود باز سرپا بشید.

یه نکته مهم اینه که بعد از هربار فعالیت یا پیاده روی احتمالا خونریزیتون بیشتر میشه. نترسید هرچه زودتر این لخته ها خارج بشن براتون بهتره پس بعد از یه بهبودی نسبی فعالیتهای روزانه رو در کنار تقویت خودتون از سر بگیرید.

 

تجربه های سقط جنین

حال به برسی تجربه سقط با قرص سایتوتک می پردازیم:

تجربه اول : خونریزی از نشانه های سقط شدن جنین

خونریزی ناشی از سقط جنین در هفته پنجم بارداری احتمالا سنگین تر از یک دوره طبیعی است. چرا که بافت ایجاد شده در بارداری همراه با تخلیه طبیعی رحم خارج می شود. البته در پنج هفتگی هیچ جنینی قابل تشخیص نیست

 

تجربه دوم : وقف علائم بارداری از نشانه های سقط شدن جنین

در طی سقط جنین، ممکن است متوجه از بین رفتن علائم حاملگی مانند درد خفیف سینه ها، خستگی یا ادرار مکرر شوید. سطح هورمون های مسئول این عوارض جانبی، مانند استروژن و پروژسترون، به طور ناگهانی در طول یک سقط جنین کاهش می یابد. و در نهایت در سونوگرافی، هیچ علامتی مبنی بر بارداری نخواهید یافت.

 

تجربه سوم :تغییرات هورمون از نشانه های سقط شدن جنین

در طول بارداری، سطح گونادوپتروپین کوریونی انسانی (hCG) افزایش می یابد. در حاملگی طبیعی، سطح hCG هر دو تا سه روز دو برابر می شود. انحراف از هنجار معمولا حاملگی غیرطبیعی را نشان می دهد.

 

خرید قرص سقط جنین

سقط جنین با سایتوتک

مقدمه ای در مورد قرص سیتوتک

در سالهای گذشته بیشتر از آمپول های عضلانی مثل اکسی توسین و پروستاگلندین برای سقط جنین در سه ماهه اول بارداری استفاده می شد.اما با روی کار آمدن دارو های غیر تزریقی و کم عارضه تر مثل میزوپرستول Misoprostol با نام تجاری سایتوتک Cytotec درد سر این فرایند کاهش یافت.

قرص های میزوپروستول با نام تجاری سیتوتک یا سایتوتک Cytotec خرید قرص سایتوتک به شکل قرص خوراکی ۲۰۰ میکروگرمی وجود دارد و اولین بار از آن برای درمان زخمهای معده استفاده شده است. در یک تحقیق مشخص شد که مصرف حداکثر ۶۰۰ میکروگرم آن بصورت واژینال و یا ۸۰۰ گرم آن بصورت خوراکی تا ۹۵ درصد باعث سقط جنین در ۳ ماهه اول بارداری می شود.میزوپروستول با نام میزوتک یا میزو گلندین در قالب قرص های 100 و 200 میکروگرمی در ایران تولید میگردد نام تجاری آن سیتوتک یا سایتوتک می باشد

 

عوارض و خطرات قرص سقط جنین میزوپروستول

مرحله 1) قرص 200 میکروگرم مایفپریستون را میل کنید. ممکن است پس از مصرف آن خونریزی خفیفی داشته باشید که شایع است.

مرحله 2) به مدت 48-24 ساعت منتظر بمانید. قبل از استفاده از میزوپروستول باید 24 ساعت صبر کنید اما مطمئن شوید که قبل از 48 ساعت آن را مصرف کنید. زمانی که در حال انتظار هستید، با همان کارهای عادی که در طول روز انجام می دهید مانند مراقبت از اعضاء خانواده، آشپزی یا به محل کار یا مدرسه رفتن مشغول باشید.

مرحله 3) از میزوپروستول استفاده کنید (4 قرص، هر کدام 200 میکروگرم)

دو روش برای استفاده از میزوپروستول وجود دارد: قرار دادن قرص در واژن یا در دهان بین گونه ها و فک. هر دو روش موثر می باشد.

 

 

در صورت قرار دادن قرص سایتوتک در واژن

1) ادرار کنید و سپس دستها را بشویید.

2) دراز بکشید. با انگشت چهار قرص را در درون واژن قرار دهید: لازم نیست که قرصها در محل خاصی قرار بگیرند، فقط تا آنجا که انگشتان با آنها در تماس هستند کافی است.

3) به مدت 30 دقیقه دراز بکشید.

 

جهت خرید قرص سقط جنین با این شماره تماس بگیرید. 09059526944

اثرات مورد نظر و عوارض سایتوتک میزوپروستول

 

خونریزی و انقباضات رحمی (گرفتگی)، اثرات مورد نظروعوارض استفاده از میزوپروستول خرید قرص میزوپروستول برای القاء سقط جنین که قوی تر از یک دوره قاعدگی عادی خواهد بود و ممکن است دردناک باشد. تا یک هفته با ادامه لکه بینی، در اکثر موارد،وجود دارد. داروهای ضد درد غیر استروئیدی ضد التهابی مانند ایبوپروفن ممکن است جهت تسکین دل درد لازم باشد.تب ولرز از عوارض جانبی شایع هستند، اما تب کمتر شایع است، اما می تواند رخ دهد و معمولا در عرض چند ساعت ازبین میرود.ازدیگر عوارض تهوع، استفراغ، و اسهال است.
• خونریزی خیلی سنگین (خیساندن بیش از دو پدبهداشتی در اندازه ضخامت بزرگ هر یک ساعت برای بیش از دو ساعت مداوم)؛
• خونریزی مداوم برای چند روز در نتیجه ایجادسرگیجه
• خونریزی که متوقف می شود امابعد از دو هفته یک شروع ناگهانی خونریزی بسیار سنگین است، که ممکن است نیاز به کورتاژ و یا D & C به دنبال باشد .
• خونریزی اندک یا بدون خونریزی در تمام هفت روز اول بعد از استفاده میزوپروستول، که ممکن است نشان دهد که هیچ سقط جنینی رخ نداده است و نیاز به یک دور تکرار میزوپرستول باشد.
• و تب و لرز بیش از ۲۴ ساعت، که نشان می دهد که یک عفونت ممکن وجود داشته باشد است که به درمان با آنتی بیوتیک نیاز است.
در بیشتر کشورها، میزوپروستول را می توان در داروخانه ها به عنوان سایتوتک و یا برخی از نام های تجاری دیگر به عنوان یک داروی ضد زخم معده خریداری شده است. یا خرید به اصطلاح “داروهای سقط جنین” در بازار سیاه و یا از منابع اینترنت ناشناخته است توصیه نمی شود.

سقط جنین با سایتوتک

 

بعداز استفاده از داروی سقط جنین چه اتفاقی می افتد:

درد شکمی که معمولا از ۲ ساعت بعد از مصرف قرص سایتوتک شروع می شود. اگر دل درد شدید بود میتوان از قرص ژلوفن یا هیوسین برای کاهش درد استفاده کرد. اسهال و استفراغ که البته با شدت کمتری و به سرعت قطع می شود تب و لرزش بدنی مانند سرماخوردگی که به مرور کم می شود خونریزی و سقط جنین.

خونریزی به شکل دفع لخته خون بصورت ناگهانی یا ذره ذره اتفاق میوفتد که با کنده شدن جفت افت فشارخون اتفاق میوفتد. فقط زمان این خونریزیها نباید بیشتر از ۱ هفته بطول بیانجامد و بعد از ان باید برسی شود که علت چیست.

در خانمهایی که سابقه سزارین دارند به هیچ عنوان خودسرانه استفاده نکنند چون احتمال پارگی رحم وجود دارد که بایستی حتما تحت نظر پزشک از این قرصها استفاده کنند. ولی معمولا در ۸ تا ۱۲ ساعت اول پس از مصرف قرصها جنین سقط می شود.

گاهی با مصرف یک دوره از قرص های سایتوتک خونریزی شروع نمیشود وباید مجددا بعد از ۳روز دارو را تکرار کرد. هرگز خودسرانه شیاف میزوپروستول یا امپول استفاده نکنید چون شما با عوارض ان اشنا نیستید حتی بسیاری مواقع خانمها دچار یک خونریزی کاذب میشوند در صورتیکه هنوز ساک حاملگی در رحم وجود دارد.

بهرحال شما باید تا ۱هفته بعد یک سونوی مجدد تکرار کنید تا از سقط کامل اطمینان حاصل کنید.وباز یاداوری میکنم که در ۸۰درصد موارد با این داروها سقط کامل صورت نمیگیرد و ممکن است شما مجبور به کورتاژ یا ساکشن شوید.چون باقی ماندن بقایای جفتی اجتناب ناپذیراست.وابن بقایای جفتی ممکن است باعث عفونت رحمی یا خونریزی منجر به مرگ شود.

 

در صورت قرار دادن میزوپروستول در دهان

1)اندکی آب بنوشید تا دهانتان خیس شود. چهار قرص را بین گونه ها و دندانهای پایین قرار دهید (2 قرص در هر طرف).

2) قرصها را به مدت 30 دقیقه در این حالت نگهدارید. قرصها با حل شدن ممکن است دهان شما را خشک کنند یا طعم گچی به دهان شما بدهند. در مدت این 30 دقیقه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

3)بعد از 30 دقیقه، با آب باقیمانده قرصها در دهان را میل کنید.

جهت خرید اینترنتی قرص سقط جنین با ما تماس بگیرید. 09059526944 خانم دکتر حسینی

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

در این مطلب به دور از هرگونه اصطلاحات عجیب و غریب پزشکی و به زبانی کاملاً ساده روش‌های تهیه یا بهتر بگوییم نحوه خرید اینترنتی قرص سقط جنین آن هم به صورت کاملا قانونی را برای شما عزیزان توضیح دهیم. در این مقاله ما هیچ مکان یا شخص فروشنده ای را نام نمی بریم و نمی شناسیم و این مقاله تنها برای بانوانی کاربرد دارد که دچار مشکلاتی حادی مثل ( فوت جنین در رحم ) ( تشخیص عقب ماندگی جنین و داشتن تائیدیه قانونی جهت سقط جنین ) ( احتمال مرگ مادر توسط جنین آن هم با توجه به شرایط جنین و طبق قوانین و مقررات و تشخیص پزشک معالج ) و… هستند.

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

و اگر داروهای سقط جنین را به خوبی نمی‌شناسید و از مکانیسم آن‎ها، نحوه استفاده و عوارض ناشی از مصرف آنها اطلاعی ندارید مطلب انواع قرص‌ های سقط جنین و عوارض قرص سقط جنین و نحوه خرید اینترنتی قرص سقط جنین ما را مطالعه کنید چون در مقاله‌های قبلی به طور کلی توضیحاتی را راجع به انواع مختلف قرص سقط جنین

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

برای خرید اینترنتی قرص سقط جنین می توانید دارو های زیر را از ما سفارش دهید. تلفن سفارشات و مشاوره خانم دکتر حسینی 09059526944

خرید اینترنتی میزوپروستول (Misoprostol)، خرید اینترنتی سایتوتک (Cytotec)، خرید اینترنتی میفپریستون (mifepristone)، خرید اینترنتی پیتوسین (Pitocin)، خرید اینترنتی همابیت (Hemabate) یا خرید اینترنتی كربوپروست ترومتامين (Carboprost trometamine)، خرید اینترنتی میفپرکس (Mifeprex)، اکسی توسین (oxytocin)، سرویدیل (Cervidil)، کربوپروست (carboprost)، سنتوسینون (Syntocinon)، پروستین ای 2 (Prostin E2)، پرپیدیل (Prepidil) و دینوپروستون (dinoprostone) می‎باشند.

خرید اینترنتی قرص سقط جنین خوراکی

خرید اینترنتی سایتوتک، خرید اینترنتی میزوپروستول، خرید اینترنتی میفپریستون، خرید اینترنتی میفپرکسداروی سقط جنین تزریقی داخل وریدی : پیتوسین، اکسی توسینآمپول سقط جنین عضلانی : همابیت (كربوپروست ترومتامين)شیاف واژینال سقط جنین : پروستین ای 2، دینوپروستوناینکه شما از چه نوع داروی سقط جنینی باید استفاده کنید را کنار بگذاریم و چون قرص سقط جنین میزوپروستول (Misoprostol) و قرص سایتوتک (Cytotec) و میفپریستون بیشترین متقاضی جهت خرید را دارند. جهت خرید اینترنتی قرص سقط جنین با این شماره تماس بگیرید 09059526944

 

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

 

خرید اینترنتی قرص سقط جنین چگونه است؟

جهت سفارش اینترنتی قرص سقط جنین کافی است با این شماره 09059526944 خانم حسینی تماس بگیرید. و قرص سقط جنین سفارش دهید.

 

کاربردهای قرص سقط جنین

این قرص علاوه بر سقط جنین، کاربردهای دیگری نیز مثل درمان زخم معده، القای زایمان و درمان خونریزی بعد از زایمان دارد. وقتی که از میزوپروستول برای سقط جنین استفاده می‌شود معمولا میفپریستون نیز همراه آن تجویز می‌شود. موفقیت این روش حدود 90 درصد است.خرید اینترنتی قرص سقط جنین قبلا برای سقط جنین از روش‌های جراحی استفاده می‌شد اما امروزه با استفاده از این قرص سقط جنین بسیار راحت‌تر و با عوارض کمتری انجام می‌شود.

 

مدت زمان تاثیر قرص سقط جنین

معمولا حدود 4 ساعت طول می‌کشد که قرص میزوپروستول اثر کرده و گرفتگی عضلات و خونریزی شروع شود. علائم آن شامل درد، حالت تهوع، اسهال و غیره حدود 12 ساعت وجود دارد اما بعد از سقط از بین می‌رود

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

مقدار و نحوه مصرف قرص سقط جنین سایتوتک

وقتی که از میزوپروستول برای سقط جنین استفاده می‌شود معمولا میفپریستون نیز همراه آن تجویز می‌شود؛ بنابراین ابتدا یک قرص ۲۰۰ میکروگرم مایفپریستون مصرف کرده و ۲۴ تا ۴۸ ساعت صبر کنید. ممکن است پس از مصرف آن خونریزی خفیفی داشته باشید. بعد از ۲۴ ساعت و قبل از ۴۸ ساعت از ۴ قرص ۲۰۰ میکروگرم سایتوتک استفاده کنید.
دو روش برای استفاده از قرص سایتوتک وجود دارد: قرار دادن قرص در واژن یا در دهان بین گونه‌ها و فک که هر دو روش موثر است.

جهت خرید اینترنتی قرص سقط جنین با این شماره تماس بگیرید. 09059526944 خانم دکتر حسینی

 

مصرف قرص سقط جنین سایتوتک از طریق واژن

پس از خرید آنلاین قرص سقط جنین نکات را انجام دهید ابتدا ادرار کنید و سپس دست‌ها را بشویید و دراز بکشید. با انگشت چهار قرص را در درون واژن قرار دهید. لازم نیست که قرص‌ها در محل خاصی قرار بگیرند، فقط تا آنجا که انگشتان با آنها در تماس هستند کافی است. در نهایت لازم است به مدت ۳۰ دقیقه دراز بکشید.

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق دهان

پس از خرید اینترنتی قرص سقط جنین نکات را انجام دهید قبل از هرچیز اندکی آب بنوشید تا دهانتان خیس شود. چهار قرص را بین گونه‌ها و دندان‌های پایین قرار دهید (دو قرص در هر طرف). قرص‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در این حالت نگهدارید. توجه داشته باشید که در مدت این ۳۰ دقیقه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. در نهایت بعد از ۳۰ دقیقه، با آب باقیمانده قرص‌ها در دهان را میل کنید.

 

قرص سقط جنین سایتوتک چیست؟

قرص سایتوتک (Cytotec) در ۱۹۷۳ عرضه و اولین بار برای درمان زخم معده از آن استفاده شد. این دارو در قالب قرص‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرمیو با نام دیگری همچو میزوپروستول (Misoprostol) تولید می‌گردد. این قرص هم به شکل واژینال و هم خوراکی (زیر زبانی) برای ختم حاملگی و سقط جنین استفاده می‌شود. همچنین اگر مرگ داخل رحمی رخ داده باشد، پزشک این قرص را برای دفع جنین تجویز می‌کند.

 

خرید اینترنتی قرص سقط جنین

کورتاژ چیست؟

احتمالا خانم ها اسم کورتاژ را بسیار شنیدند. بویژه اینکه فقط کورتاژ را فقط برای سقط جنین می دانند اما اینطور نیست. ما کورتاژ تشخیصی نیز داریم که در موارد پولیپ، خونریزی ها و آندومتریوز و… هم استفاده میشود. در این مقاله سعی بر این است تا شما را با کورتاژ آشنا کنیم.

کورتاژ (D&C) یک عمل جراحی است که در آن دهانه رحم گشاد می شود و یک وسیله مخصوص برای تراشیدن پوشش رحم مورد استفاده قرار میگیرد. علم به آنچه قبل، در حین و بعد از عمل جراحی اتفاق می افتد باعث کم شدن نگرانی ها و استرس های شما می شود.

کورتاژ

انواع کورتاژ

عمل کورتاژ به دلایل زیر انجام می شود:

علت اول: بیرون آوردن بافت های جفت درون رحم در حین یا پس از سقط جنین. این کار از عفونت و خونریزی شدید پیشگیری می کند.

علت دوم: تشخیص یا درمان خونریزی غیر عادی رحم. کورتاژ به تشخیص یا درمان بیماری های رشد مثل پولیپ،فیبروم، نبود تعادل هورمونی یا سرطان رحم کمک می کند. گونه ای از بافت رحم برای مشاهده سلول های غیر عادی زیر میکروسکوپ مشاهده می شود.

در حین عمل کورتاژ چه عملی انجام میشود؟

می توانید عمل را در مطب دکتر خود، کلینیک یا بیمارستان انجام دهید. کورتاژ عموما ده تا پانزده دقیقه ممکن است طول بکشد، همچنین ممکن است تا 5 ساعت در مطب بمانید. پیش از کورتاژ، باید فرم رضایت نامه را امضا کنید و درباره سابقه پزشکی خود به پزشک اطلاع دهید. در خصوص عمل از پزشک سؤال کنید. درصورت وجود موارد زیر حتما به پزشک بگویید:

• مشکوک به حاملگی هستید
• شما به دارو، ید یا لاتکس حساسیت نشان میدهید.
• سابقه اختلالات خونریزی دارید یا داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید.
شما بیهوش خواهید شد. نوع بیهوشی بستگی به روش عمل دارد.
• درصورت که از بیهوشی عمومی استفاده شود، حین عمل بیدار نخواهید شد.
• اگر بیهوشی نخاعی یا اپیدورال استفاده شود، از کمر به پایین را حس نخواهید کرد.
• همچنین اگر بیهوشی موضعی استفاده شود، بیدار خواهید بود و اطراف دهانه رحم بی حس خواهد بود.

پیش از انجام عمل

پیش از عمل، باید لباس مخصوص بیمارستان را تن کنید، و مثانه تان را خالی کنید.

در حین کورتاژ

در حین عمل، به پشت دراز می کشید و پاها را بر روی رکابی مشابه آزمایش لگن قرار می دهید. سپس دکتر یک اسپکولوم را درون واژن وارد می کند و دهانه رحم را با گیره می گیرد. اگرچه کورتاژ شامل سوزن یا برش نیست، اما پزشک دهانه رحم را با محلول ضد عفونی پاک می کند.

کورتاژ دارای ۲ مرحله اصلی است:

• مرحله ۱:

گشاد کردن شامل باز کردن دهانه قسمت پایین رحم به دلیل وارد کردن ابزار است. پزشک شاید قبل از شروع یک لوله باریک(به اسم لامیناریا) وارد دهانه کند و یا پیش از انجام عمل از دارو استفاده کند تا دهانه رحم را نرم کند و موجب گشاد شدن آن شود.

• مرحله ۲:

این عمل شامل برداشتن پوشش رحم و برداشتن محتویات رحم با ابزار مخصوص (یک کورت) است. همچنین ممکن است از یک ابزار برای بیرون آوردن هر ماده باقی مانده از رحم استفاده کند. این کار باعث گرفتگی عضلات می شود. نمونه بافت درنهایت برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال می شود.

بعضی اوقات جراحی های دیگر نیز در کنار کورتاژ انجام می شود. به عنوان نمونه، پزشک ممکن است یک دستگاه نازک برای مشاهده داخل رحم (هیستروسکوپی) وارد کند.

عوارض کورتاژ

بعد از کورتاژ، عوارض احتمالی وجود دارد. عوارض جانبی معمول، عبارتند از:

 • گرفتگی عضلات
 • لکه بینی یا خونریزی خفیف

عوارضی مثل آسیب دهانه رحم و سوراخ شدن رحم یا مثانه و عروق خونی بسیار نادر است. اما در صورتی که علایم زیر را بعد از کورتاژ داشتید، با پزشک خود مشورت کنید:

 • خونریزی زیاد یا لخته شدن خون
 • درد
 • تب
 • حساس شدن شکم
 • ترشحات بدبو از واژن

در موارد بسیار نادر، بافت زخم (چسبندگی) ممکن است در داخل رحم ایجاد شود. این بیماری (سندرم Asherman) باعث ناباروری و تغییر در جریان قاعدگی می شود. جراحی می تواند این مشکل را برطرف کند، بنابراین حتما هر تغییر غیر طبیعی قاعدگی را پس از کورتاژ گزارش دهید.

برای خرید قرص سقط جنین با ما تماس بگیرید.

قرص سقط جنین

خرید قرص سقط جنین

سقط جنین به معنی فقدان جنین تا قبل از حدودا هفته بیستم بارداری است ولی پزشکان اکثرا از این واژه ها برای توصیف هر نوع خاتمه دادن به حاملگی در سه‌ماهه اول بارداری استفاده می‌کنند.برای خرید قرص سقط جنین و خرید قرص سایتوتک یا خرید قرص میزوپروستول با شماره ۰۹۰۵۹۵۲۶۹۴۴ تماس بگیرید.

همچنین سقط جنین، به معنای اتمام بارداری در هر مرحله‌ای است که زندگی جنین جریان دارد می‌باشد، اگرچه غالباً، پایان یافتن بارداری توسط عمل جراحی یا بیرون آوردن جنین یا رویان  را سقط جنین می‌گویند. مرگ جنین اگر بشکل خود به خود رخ دهد به آن سقط خودبه‌خودی (ناخواسته) میگویند.

خرید قرص سقط جنین

انواع سقط جنین

سقط جنین عمدی

هرسال در جهان تقریبا۲۰۰ میلیون بارداری اتفاق می‌افتد. بیش از ۳۰ درصد از آنها ناخواسته هستند و تقریبا ۲۰ درصد به سقط جنین وادار می‌شوند. اکثر سقط‌ها بدلیل بارداری‌های ناخواسته هستند. یک بارداری می‌تواند به‌طور دلخواه به شیوه‌های مختلف به سقط جنین منجر شود. روش منتخب معمولاً به سن جنین بستگی دارد، که اندازه‌اش در حین بارداری رشد می‌کند. هم‌چنین ممکن است روش‌های خاصی با توجه به قاعده، قابل دسترس بودن در منطقه، و ترجیح پزشک یا بیمار انتخاب گردد. دلیل های مختلفی برای انجام سقط‌های عمدی وجود دارد ازجمله:

 • درمانی سقط جنین در پزشکی زمانی درمانی اطلاق می‌شود که مثلا جان مادر باردار در خطر باشد، جلوگیری از صدمه رسیدن به سلامت جسمی یا روحیِ مادر باردار، دلالت نشانه‌ها بر بالا بودن احتمال مبتلا شدن جنین به بیماری خاص یا مرگ پیش از متولد شدن یا معلولیت، یا کم شدن انتخابی تعداد جنین‌ها به دلیل کاهش احتمال خطر برای سلامتی جنین در بارداری‌ها انجام شود.
 • انتخابی سقط انتخابی یا داوطلبانه سقطی است که بنا به خواستِ زن به دلایل غیرپزشکی به دست خود یا دیگری انجام شده باشد.

سقط جنین غیرعمدی 

سقط جنین غیرعمدی، خارج کردن ناخواسته  جنین پیش از هفتهٔ تقریبا ۲۰ بارداری است. اگر بارداری پیش از ۳۷ هفته خاتمه یابد و باعث تولد نوزادی زنده گردد، «تولد پیش از موعد» تلقی می‌شود. جنینی که پس از حیات یافتن، در رحم بمیرد، عموماً با اصطلاح «جنین مرده» شناخته می‌شود. تولد پیش از موعد و زایمانِ جنین مرده، عموماً سقط جنین تلقی نمی‌شوند، اگرچه استفاده از این اصطلاحات گاهی با یک‌دیگر هم‌پوشانی پیدا می‌کند. تنهاسی تا پنجاه درصد از لقاح‌ها، ۳ماهه اول را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، حجم خیلی زیادی از این دسته از لقاح‌ها که به ثمر نمی‌رسند، قبل از آن‌که زن از لقاح خود آگاه شده باشد، از بین می‌روند و خیلی از بارداری‌ها قبل از آنکه پزشکان قادر به تشخیص جنین را داشته باشند پایان می‌یابند. در بررسی از حداقل پنجاه درصد از بارداری‌های زود خاتمه یافته، عمده ترین دلیل سقط جنینِ ناخواسته در طول ۳ماهه اول بارداری، اختلالات کروموزومی است، از جمله سایر دلایل می‌توان به بیماری‌های عروقی، دیابت، سایر مشکلات هورمونی، عفونت و…. اشاره کرد. افزایش سن مادر و سابقه بیمار در سقط غیرعمدی، به عنوان دو عامل اصلی مرتبط با افزایشِ خطر پذیری سقطِ غیرعمدی شناخته می‌شوند. سقط جنین غیرعمدی، هم‌چنین ممکن است در نتیجه ضربه اتفاقی نیز رخ دهد.

خرید قرص سقط جنین

روش های مختلف سقط جنین

اگر شما می خواهید بدانید که چگونه از بارداری خود پس از گذشت ۱ ماه و یا بیشتر می توانید خلاص شوید، باید گفت ۳ راه پیش روی شما است:

1- سقط جنین با دارو

در نه هفته اول بارداری معمولا مصرف دارو خوب و جوابگوست . پزشک ممکن است برای شما داروی میفپریستون را تجویز کند که هورمون پروژسترون را سد کرده که این هورمون ضروری برای بارداری است و باعث ضخیم شدن دیواره رحم میشود. داروها با ایجاد انقباضات شدید رحمی باعث خونریزی و ختم بارداری می‌شوند. خونریزی ایجاد‌ شده به‌ دنبال سقط دارویی معمولاً نه تا شانزده روز ادامه دارد. معمولا علائمی نظیر تهوع، استفراغ، اسهال، تب و لرز و خستگی زیاد طی این مدت در بیمار ظاهر می‌شود كه خودبه‌خود از بین می‌رود. پس از سپری شدن این زمان، معاینه و بررسی‌های كامل لازم است تا اطمینان حاصل شود كه سقط كامل صورت گرفته است. در تعداد بسیار كمی از زنان، روش سقط دارویی به سقط نمی‌انجامد و نیاز به انجام اقدامات دیگری است.

قرص سقط جنین سایتوتک یا آمپول پرُستاگلنداین:

بهترین زمان برای استفاده قرص سقط جنین سایتوتک را در هفته چهار تا هشت بارداری می‌دانند و در ۳ماهه اول بارداری تا ۹۸ درصد موجب سقط می‌شود. قرص سقط جنین سایتوتک در به صورت قرص‌های 100 و 200 میکروگرمی و با نام میزوپروستول وجود دارد. در این زمان شما باید پزشک خود را تقریبا ۳ مرتبه ببینید. در اولین ویزیت، اولین دوز مصرف دارو داده میشود، بعد از گذشت چند روز دومین دوز که میسوپروستال نامیده میشود تجویز میشود. این دارو باعث انقباضات در رحم شده و محتویات آن را خالی میکند. سقط جنین باعث خونریزی میشود که ممکنه تا شانزده روز طول بکشد. لکه بینی و خونریزی روشن ممکن است تا چندین هفته ادامه داشته باشد. ملاقات آخر برای این است که دکتر ببینید عمل سقط انجام شده است یا نه.

نحوه و میزان مصرف قرص سقط جنین سایتوتک:

روش های مصرف مختلفی برای این قرص وجود داره. ۲روش برای استفاده از قرص سایتوتک به اینشکل است: قرار دادن قرص در واژن یا در دهان. بعد از مصرف قرص‌ها تا دوهفته احتمال سقط شدن جنین هست اما  بطور معمول در 12 ساعت اول بعد از مصرف قرص‌ها جنین سقط می‌شود.

مصرف از طریق واژن:

در این روش شما باید دراز بکشید و چهار عدد قرص سقط جنین سایتوتک را در داخل واژن بگذارید، لازم نیست که خیلی عمیق گذاشته شود. بعد از گذاشتن قرص سی دقیقه دراز بکشید. حتما قبلش دستان خود را شسته و ادرار کرده باشید.

مصرف از طریق دهان:

چهار عدد قرص سایتوتک را زیر زبان بگذارید و برای سی دقیقه نگه دارید، تا قرص حل شود . بعد از 30 دقیقه قرص باقیمانده را ببلعید.

مدت زمان تاثیر قرص سایتوتک

تقریبا حدود چهار ساعت طول می‌کشد که قرص اثر کرده و گرفتگی عضلات و خونریزی شروع شود. علائم آن مثل درد، حالت تهوع، اسهال و غیره حدود دوازده ساعت وجود دارد اما پس از سقط از بین می‌رود.

عوارض 

بسیاری از کسانی که از این دارو استفاده کرده‌اند عوارض ویژه ای را گزارش نکرده‌اند. به یاد داشته باشید که پزشک این دارو را به این دلیل که مزایا ان از عوارض آن برای شما بیشتر است تجویز نموده است. حالت تهوع و دل درد از عوارض این قرص است. اگر هر کدام از اینها طول کشید یا وضعیت شما بدتر شد شما بلافاصه به پزشک مراجعه کنید. از دیگر عوارض این دارو میتوان به اسهال اشاره کرد که مدتی پس از شروع مصرف دارو به وجود می‌آید. در صورت اسهال، برای جلوگیری از کم شدن آب بدن باید مایعات زیاد مصرف کنید. در صورت بروز هر کدام از علائم زیر، فورا به پزشک اطلاع دهید:

 • سرگیجه شدید
 • کم شدن ادرار
 • تغییرات خلق و خو
 • ضعف عضلانی
 • ضربان قلب کند و نامنظم

اگر موارد کمتر مشاهده شده زیر را هم دیدید اطلاع دادن آن به پزشک ضروری است:

 • مختل شدن قاعدگی
 • خونریزی واژینال غیر طبیعی و بسیار زیاد

عموما این دارو سبب آلرژی نمیشود. اما اگر این موارد برای شما اتفاق افتاده باید سریعا درمان شود. علائم آلرژی شدید شامل موارد زیر است:

 • جوش، خارش و ورم (به ویژه روی زبان، صورت و گلو)
 • سرگیجه بسیار زیاد
 • مشکلات تنفسی

مواردی که توضیح داده شد کل عوارض جانبی این قرص نیست. در صورت مشاهده هر گونه عارضه دیگر باید به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد احتیاطی و خطرات مصرف قرص سقط جنین سایتوتک

پیش از خرید قرص سقط جنین اگر حساسیت ویژه ای دارید یا اگر قبلا سابقه بیماری معده یا روده‌ای داشته‌اید به پزشک خود اطلاع دهید. اگر این قرص از راه واژن مصرف شود و شما سابقه سزارین، جراحی رحم، یا ۵بار یا بیشتر بارداری قبلی داشته‌اید ریسک پارگی رحم وجود دارد.

برای خرید قرص سقط جنین با شماره ۰۹۰۵۹۵۲۶۹۴۴ تماس بگیرید.

توجه: قرص را باید حتما زیر نظر پزشک و با در نظر گرفتن شرایط پزشکی شما مصرف شود و از مصرف سر خود آن بپرهیزید.

2- عمل جراحی

سقط جنین با کورتاژ

روش مکش، یکی از روش های سقط جنین با جراحی است که بین هفته ششم تا شانزدهم بارداری انجام میشه. نام‌های دیگر مکش مثل ساکشن آسپیراسیون می باشد.

انحلال و کورتاژ:

این روش برای پایان دادن به بارداری تا شانزده هفتگی بارداری انجام می شود. همچنین به عنوان کورتاژ مکش یا نامیده می شود.

انحلال و تخلیه:

اما اگر سن بارداری بیش از شانزده هفته باشد، سقط جنین با روشی به نام انحلال و تخلیه انجام می‌شود. در این روش، برای باز شدن دهانه رحم به زمان بیشتری نیاز است و از وسیله ی دیگری نیز همراه با دستگاه مكش استفاده می‌شود.

خرید قرص سقط جنین

3- سقط جنین با تزریق 

این روش جراحی خیلی کم انجام می شود و در ۳ماهه دوم حاملگی انجام میشه و در آن با سرنگ مایع آمنیوتیک بیرون برده شده و محلول آب و نمک، اوره به کیسه آمنیوتیک تزریق می شود. پروستاگلاندین ها به واژن داخل شده و پیتوسین به داخل ورید تزریق می شود. بعد از 48 ساعت جنین از رحم خارج میشود.

روش های سقط جنین تا چه حد دردناک است؟

داروهای سقط کننده: در حین مصرف این داروها شما احساس پریود شدید همراه با اسهال، دل درد شدید شکمی و معده درد دارید. بعدا شما خونریزی روشن خواهید داشت که برای ۱ تا ۲ هفته ادامه خواهد داشت. این عوارض طبیعی سقط جنین با دارو است اما ممکن است شما دیگر شرایط زیر را هم تجربه کنید که باید به پزشک خود اطلاع دهید:

 • خونریزی شدید به معنی تعویض نوار بهداشتی دو بار در هر ساعت
 • تب بالای 38 درجه
 • درد شدید و کرامپ حتی پس از مصرف مسکن ها

جراحی سقط: شما همان پریود شدید را تجربه خواهید کرد و دکتر برای شما استراحت تا چندین هفته را تجویز میکند.

بهبود یافتن پس از سقط بوسیله دارو

عموما خانم ها بسرعت پس از یک سقط ریکاوری میشوند اما در میان زنان مختلف متفاوت خواهد بود که مدت زمان آن چند هفته بیشتر نیست.شما باید از موارد زیر بعد از سقط آگاه باشید:

1-خونریزی

خونریزی و دل درد علامت رایج پس از داروی سقط است. سقط چهار تا پنج ساعت اتفاق می افتد و در طول ۱ تا ۲ روز کامل میشود. در بعضی موارد مثلا سقط جنین بعد از یک ماهگی ممکن است تا ۲ هفته ادامه داشته باشد. خونریزی بسیار زیاد یک تا دو ماه ادامه پیدا میکند.

2-درد داشتن

تا ۱ هفته پس از سقط کرامپ شدید دارید. کمپرس آب گرم می تواند درد شما را تسکین بخشد.

3-احساسات نامشخص

پس از سقط جنین، زنان احساس ناراحتی، افسردگی، گناه و عذاب وجدان دارند. این احساسات موقتی است و شما پس از مدتی بهبود می یابید.

4-استراحت کردن

شما تا چندین هفته نیاز به استراحت مطلق دارید.

5-رابطه جنسی داشتن

۱تا ۲ هفته پس از سقط جنین رابطه جنسی نداشته باشید. باروری یک هفته بعد از سقط برمیگردد . شما باید از قرص ضد بارداری استفاده کنید.

خرید قرص سقط جنین

برای خرید قرص سقط جنین با شماره ۰۹۰۵۹۵۲۶۹۴۴ تماس بگیرید.

جهت خرید اینترنتی قرص سقط جنین با ما تماس بگیرید. ۰۹۰۵۹۵۲۶۹۴۴